FEF Overvåkings system

Ved å ta i bruk den avanserte ”single Chip” data teknologien, vil systemet samle alle operasjons meldinger og feil meldinger, etter tidspunkt. Den store LCD har blitt brukt til å opprette systemet ved installasjon, og blir videre benyttet til vedlikehold og til overvåking av systemet, med komplett informasjon om alle hendelser.

Standard Funksjoner:
Bypass teknologi sørger for at systemet alltid vil fungere i en pålitelig modus. Systemet vil gi komplett operasjonell informasjon om alle tilkoplede rulletrapper og rullende fortau. Systemet gir komplett informasjon om alle årsaker til stopp og sammenbrudd. Dynamisk og tidsriktig visning. 3000 meldinger lagret til enhver tid.

Tilleggs Funksjoner:
Feilsøkings enhet som kan benyttes ved sammenbrudd. Standard RS-485 enhet, som sørger for at signaler kan sendes opp til 1500 meter. Støtte for modem. Støtte for fjernstyring og stemme annonserte alarmer.