FEF Standard Sikkerhets utstyr

Driv-kjede kontakt.
Kontakt som overvåker drivkjedet for brudd. Ved aktivering stopper trappen.

Kledning kontakt.
Denne kontakten er installert i både topp og bunn av trappen, ved utflatingskurven. Om ett objekt kommer i klem mellom trinn og kledningspanel, vil det kraftige presset på kledningen aktivere kontakten og stenge av trappen.

Håndleder Inngangskontakt
Håndleder kontakten er plassert der hvor håndleder går inn i kledningen på trappen. Kontakten er plassert slik at om ett objekt forsøker å trenge inn sammen med håndleder, vil kontakten aktiveres og trappen stoppes.

Trinn kjede kontakt.
Plassert i den nedre tinn-reverserings boksen, vil denne kontakten overvåke trinn-kjedet for strekk, brudd på ett eller begge trinn-kjedene. Når den aktiveres vil den stoppe trappen.

Trinn sig kontakt.
Montert ved starten av både de stigende øvre og nedre overgangskurvene, vil kontakten ved aktivering stoppe trappen om trinn (innkludert trinn ruller) siger mer enn 3 mm.

Fase overvåking.
Dette er en sikkerhets funksjon som overvåker trappens hoved strøm forsyning og stenger av trappen om om en fase skulle dette bort eller om faser blir byttet om.

Motor Overbelasting og overopphetings overvåking.
Denne funksjonen overvåker overbelastning og overoppheting av hovedmotor, og ved uregelmessigheter vil trappen stoppes.

Kam kontakter.
Om ett fremmedobjekt setter seg fast mellom kam og trinn vil presset på kammen trigge kam kontakten og trappen vil stoppes.

Belysning av glippe mellom trinn.
Spesielle grønne lamper i form av fluoriserende rør, montert i både topp og bunn av trappen, vil gjøre hvert enkelt trinn klart synlige - spesiellt i de horiontale løpene. Å entre trappen vil derfor bli enklere for de små , de eldre og de funksjonshemmede passasjerer.

Vedlikeholdslås.
Den normale startknappen på trappen vil ikke fungere under vedlikehold av trappen.(når Vedlikeholdslåsen er aktivert) Inspeksjons panelet i begge ender av trappen kan IKKE benyttes samtidig.

Alarm signal.
Knapp for alarmsignal er plassert i både øvre og nedre maskinrom. Denne benyttes til å påkalle eventuelle passasjerers oppmerksomhet ved start av trappen.

Hastighetsovervåking med anti reverserings funksjon.
Montert i bunn av bremsen,er denne for å overvåke hastigheten på svinghjulet og for hindre reversering av trappen. Denne funksjonen vil stoppe trappen om den overstiger 120% av normalfart, eller om den er under 80%.

Anti statisk trinnbørste.
Børsten er plassert i trappens buk, ved den rette delen av løpets ende. Den eliminerer statisk opplading i trinn effektivt.

Kontrollpanels løfte innrettning.
Denne er plassert i maskinrom og er ment til å kunne heve kontrollpanelet slik at at det forenkler inspeksjon og testing av trappen.

Nød stopp knapper.
Nødstopp knapper er bygd inn i kontrollpanel i øvre og nedre del av trapp. Disse stopper trappen ved manuell betjening.

Trinn reverserings beskyttelse.
Denne beskyttelse er plassert ved reverseringspunkt for trinn i maskinrom og sørger for sikker beskyttelse.

Anti Statisk Håndleder rull.
Denne rulle er plassert i trappens kropp, under begge ender av hå