FEF Tilleggs funksjoner

Farge på håndleder.
Sort er standard farge, andre farger kan velges mot tillegg i pris.(se liste over valg)

Trinnfarge.
Naturlig materialfarge er valgt som standard. I tillegg kan sort med behandlet overflate velges mot tillegg.

Sikker trinn markering.
Gul malings markering på 3 sider er standard. Som tillvalg kan det leveres som gul preging i trinnets 3 sider. (varer lenger uten å slites)

Trafikklys.
LED trafikklys med faste eller flyttbare piltegn.

Manøverkontakt.
Der kan monteres 4 manøverkontakter innkludert opp / Ned / Feil og Stopp for fjernkontroll.

Sikkerhetsbrems på drivaksel.
Montert på drivaksel vil den bli aktivert i tilfelle brudd på drivkjede eller ved hastighet over 120%. Som standard skal denne monteres på trapper med løftehøyde over 6 meter, og er standard på alle trapper i offentlige byggninger.

Hastighetsovervåking av Håndleder.
Der er 2 detektorer integrert i håndleders støtteruller på både høyre og venstre side. Når en eller begge håndledere er røket eller beveger seg under normal hastighet, vil trappen bli stoppet.

Automatisk smøresystem.
Ett sentralt automatisk smøresystem , med egen pumpe og doseringsenhet, kan installeres for å sikkre riktig smøring av trappens kjeder auomatisk.

Kontakt for overvåking av opp pressing av trinn.
Kontakten blir plassert i øvre og nedre overgangskurve for overvåking av eventuell opp pressing av trinn. 

Trinn savnet system. 
To sensorer montert ved øvre og nedre retur seksjon for motta pulser fra steg som passerer. Trappen vil da automatisk stoppe om trinn mangler og pulser dermed blir fraværende.

Klednings børste.
Børste montert på høyre og venstre side for å eliminere fare i glipe mellom trinn og kledning.

Klednings belysning.
Lys montert i kledning på både høyre og venstre side. Sikrer godt lys i hele trappen.

VF Energisparesystem.
Dette systemet (frekvensregulering) sparer opp til 60% energiforbruk. Det kjører trappen ned til lav hastighet ved ingen bruk. Når passasjerer passerer fotoceller i bunn / topp vil trappen aksellerere til fulll hastighet igjen.

Auto-Start
Ved dette systemet blir trappen automatisk startet og stoppet av bruk av fotoceller i inngangspartier til trapp. Fotosensorer blir da plassert 1300 til 1800 mm fra trinnkam og det leveres da rettningspiler på trappens infopanel som standard.

Kam varmesystem.
Varmesystem blir montert under kam i inngangsparti både oppe og nede. Dette forhindrer at kam fryser av regn eller snø vinterstider.

Varmesystem for trappens kropp.
For utendørs enheter